Home
Maldives Map

Maldives

Republic of the Maldives

Atolls

The population of the atolls of the Maldives by census years.

Until 2006 the population figures refer only to Maldevians. The 2014 resident population includes 63,637 foreign residents. Thus, the 2014 population is not comparable with previous census results.

NameAbbr.NativeCapitalArea
A-L (hect)
Population
Census (C)
1990-03-08
Population
Census (C)
1995-03-25
Population
Census (C)
2000-03-31
Population
Census (C)
2006-03-25
Population
Census (C)
2014-09-20
MaldivesMDVދިވެހިރާއްޖެMale'29,800213,215244,814270,101298,968402,071
Alif Alif (North Ari Atoll)Iއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރިRasdhoo4295,1636,6955,5185,7769,060429
Alif Dhaalu (South Ari Atoll)Uއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރިMahibadhoo4974,6305,2607,8038,37913,387497
Baa (South Maalhosmadulu)Fމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރިEydhafushi7297,7168,7129,6129,57813,501729
Dhaalu (South Nilandhe Atoll)Mނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރިKudahuvadhoo2574,1994,7935,0674,9677,442257
Faafu (North Nilandhe Atoll)Lނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރިNilandhoo2002,6143,1653,8273,7654,627200
Gaafu Alif (North Huvadhu Atoll)Pހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރިViligili6757,2958,1218,2498,26210,873675
Gaafu Dhaalu (South Huvadhu Atoll)Qހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރިThinadhoo1,04510,41712,03111,88611,01313,1271045
Gnaviyani (Fuammulah)Rޏ. އަތޮޅުFuvahmulah4926,1607,0047,5287,6368,510492
Haa Alif (North Thiladhunmathi)Aތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރިDhidhdhoo1,65912,03113,67614,16113,49514,7241659
Haa Dhaalu (South Thiladhunmathi)Bތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރިKulhudhuffushi2,28012,89015,36516,95616,23719,6482280
Kaafu (Male' Atoll)Hމާލެ އަތޮޅުThulusdhoo85310,13311,67513,47415,44127,419853
Laamu (Hadhdhunmathi)OހައްދުންމަތިFonadhoo1,7809,10110,15611,58811,99013,7701780
Lhaviyani (Faadhippolhu)GފާދިއްޕޮޅުNaifaru3427,7258,0389,3859,19010,660342
Male' [Malé]TމާލެMale'43955,13062,51974,069103,693153,904439
Meemu (Mulakatholhu)KމުލަކަތޮޅުMuli3314,1864,8595,0844,7105,473331
Noonu (South Miladhunmadhulu)Dމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރިManadhoo1,0338,43710,10310,42910,01512,8241033
Raa (North Maalhosmadhulu)Eމާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރިUn'goofaaru75511,30312,95314,48614,75616,739755
Seenu (Addu Atoll)SއައްޑުއަތޮޅުHithadhoo1,11015,17718,00418,51518,02621,8071110
Shaviyani (North Miladhunmadhulu)Cމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިFunadhoo1,4429,02210,46211,40611,94013,0961442
Thaa (Kolhumadulu)NކޮޅުމަޑުލުVeymandoo7168,1899,5459,3058,4939,893716
Vaavu (Felidhu Atoll)Jފެލިދެ އަތޮޅުFelidhoo661,6971,6781,7531,6062,04266

Major Localities

 NameAdm.Population
Census (Cf)
2014-09-20
1Male'T127,079
2Hulhumale'T15,769
3HithadhooS11,129
4FuvahmulahR8,510
5KulhudhuffushiB8,440
6VillingiliT7,790
7ThinadhooQ5,230
8NaifaruG4,103

Contents: Localities

The population of all Maldivian localities with more than 2,000 inhabitants according to census results.

Until 2006 the population figures refer only to Maldevians. The 2014 resident population includes foreign residents. Thus, the 2014 population is not comparable with previous census results.

NameNativeAdm.Population
Census (C)
1995-03-25
Population
Census (C)
2000-03-31
Population
Census (C)
2006-03-25
Population
Census (Cf)
2014-09-20
Area
AlifushiއަލިފުށިE1,5921,7371,9741,80459
DhidhdhooދިއްދޫA2,4862,7662,5122,85459
DhuvaafaruދުވާފަރުE.........3,0160
EydhafushiއޭދަފުށިF2,0062,4012,4092,65831
FelidhooފެލިދޫJ39146944850614
FeydhooފޭދޫS3,0052,8292,7243,43165
FonadhooފޮނަދޫO1,4201,7401,7622,266159
FunadhooފުނަދޫC4327991,5992,10486
FuvahmulahފުވައްމުލައްR7,0047,5287,6368,510420
Gan (Gamu)ގަންO1,6422,2442,5023,080517
HinnavaruހިންނަވަރުG2,9633,2123,0172,49713
HithadhooހިތަދޫS8,9699,4619,46511,129467
HoarafushiހޯރަފުށިA2,0982,2212,2041,82663
Hulhumale'ހުޅުމާލެT......2,86615,769200
IhavandhooއިހަވަންދޫA1,8602,0622,4472,57561
KudahuvadhooކުޑަހުވަދޫM1,1351,2321,6392,44767
KulhudhuffushiކުޅުދުއްފުށިB5,4676,5816,9988,440172
MaafushiމާފުށިH9621,8582,0003,02523
MaamigiliމާމިގިލިU1,3041,5511,6712,35975
MahibadhooމަހިބަދޫU1,4071,7141,7802,07418
Male'މާލެT59,97067,93992,555127,079193
ManadhooމަނަދޫD1,0761,2391,2011,39792
MaradhooމަރަދޫS1,9292,0662,0432,37475
MeedhooމީދޫS1,6321,6811,4581,871166
MuliމުލިK59178774686029
NaifaruނައިފަރުG3,4973,7073,6874,10314
NilandhooނިލަންދޫL1,0551,5041,3031,66349
RasdhooރަސްދޫI7159219001,06717
ThinadhooތިނަދޫQ4,4084,8934,4425,230104
ThulusdhooތުލުސްދޫH7918371,1481,40834
Un'goofaaruއުނގޫފާރުE9201,0892,9881,50128
VeymandooވޭމަންޑޫN6877639281,11841
ViligiliވިލިނގިލިP2,1952,2611,9762,83755
Villingili (Villimale')ވިލިންގިލިT3004,2916,9567,79027

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map