Home
Show Map

Tōngchéng Xiàn

County in Xiánníng Shì (Húbĕi)

County

The population of Tōngchéng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Tōngchéng Xiàn通城县County380,758
Xiánníng Shì咸宁市Prefecture-level City2,462,583

Contents: Townships

The population of the townships in Tōngchéng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕigăng Zhèn北港镇TownTōngchéng Xiàn21,421
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipTōngchéng Xiàn41,013
Guāndāo Zhèn关刀镇TownTōngchéng Xiàn35,537
Huánglóng Línchăng黄龙林场Township-like AreaTōngchéng Xiàn112
Huángpáo Línchăng黄袍林场Township-like AreaTōngchéng Xiàn29
Juànshuĭ Zhèn隽水镇TownTōngchéng Xiàn104,026
Lùjiăoshān Línchăng鹿角山林场Township-like AreaTōngchéng Xiàn226
Măgăng Zhèn马港镇TownTōngchéng Xiàn29,126
Màishì Zhèn麦市镇TownTōngchéng Xiàn28,008
Shāduī Zhèn沙堆镇TownTōngchéng Xiàn19,828
Shínán Zhèn石南镇TownTōngchéng Xiàn21,593
Sìzhuāng Xiāng四庄乡Rural TownshipTōngchéng Xiàn25,770
Tánghú Zhèn塘湖镇TownTōngchéng Xiàn32,330
Wŭlĭ Zhèn五里镇TownTōngchéng Xiàn21,522
Xīshān Sēnlín Gōngyuán Guănlĭchŭ锡山森林公园管理处Township-like AreaTōngchéng Xiàn182
Yàogū Línchăng药姑林场Township-like AreaTōngchéng Xiàn35

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).