Home
Show Map

Sì Xiàn

County in Sùzhōu Shì (Ānhuī)

County

The population of Sì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Sì Xiàn泗县County798,650
Sùzhōu Shì宿州市Prefecture-level City5,352,924

Contents: Townships

The population of the townships in Sì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Căogōu Zhèn草沟镇TownSì Xiàn71,781
Căomiào Zhèn草庙镇TownSì Xiàn24,045
Chánggōu Zhèn长沟镇TownSì Xiàn42,534
Dàlùkŏu Xiāng大路口乡Rural TownshipSì Xiàn37,941
Dàyáng Xiāng大杨乡Rural TownshipSì Xiàn36,194
Dàzhuāng Zhèn大庄镇TownSì Xiàn62,320
Dīnghú Zhèn丁湖镇TownSì Xiàn49,493
Dūnjí Zhèn墩集镇TownSì Xiàn28,252
Hēită Zhèn黑塔镇TownSì Xiàn69,168
Huángwéi Zhèn黄圩镇TownSì Xiàn55,946
Liúwéi Zhèn刘圩镇TownSì Xiàn37,439
Píngshān Zhèn屏山镇TownSì Xiàn58,513
Shāntóu Zhèn山头镇TownSì Xiàn58,902
Sìchéng Zhèn泗城镇TownSì Xiàn92,292
Sìxiàn Kāifāqū Guănwĕihuì泗县开发区管委会Township-like AreaSì Xiàn21,647
Wăfāng Xiāng瓦坊乡Rural TownshipSì Xiàn52,183

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).