Home
Show Map

Gōng'ān Xiàn

County in Jīngzhōu Shì (Húbĕi)

County

The population of Gōng'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gōng'ān Xiàn公安县County881,128
Jīngzhōu Shì荆州市Prefecture-level City5,691,707

Contents: Townships

The population of the townships in Gōng'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bānzhúdàng Zhèn斑竹垱镇TownGōng'ān Xiàn63,061
Bùhé Zhèn埠河镇TownGōng'ān Xiàn81,365
Dòuhúdī Zhèn斗湖堤镇TownGōng'ān Xiàn146,148
Gānjiāchăng Xiāng甘家厂乡Rural TownshipGōng'ān Xiàn37,294
Huángshāntóu Zhèn黄山头镇TownGōng'ān Xiàn34,105
Jiāzhúyuán Zhèn夹竹园镇TownGōng'ān Xiàn40,224
Máháokŏu Zhèn麻豪口镇TownGōng'ān Xiàn55,232
Máojiāgăng Zhèn毛家港镇TownGōng'ān Xiàn60,745
Mèngjiāxī Zhèn孟家溪镇TownGōng'ān Xiàn37,006
Nánpíng Zhèn南平镇TownGōng'ān Xiàn45,517
Ŏuchí Zhèn藕池镇TownGōng'ān Xiàn38,776
Shīzikŏu Zhèn狮子口镇TownGōng'ān Xiàn54,366
Yángjiāchăng Zhèn杨家厂镇TownGōng'ān Xiàn43,568
Zhákŏu Zhèn闸口镇TownGōng'ān Xiàn45,945
Zhāngtiánsì Xiāng章田寺乡Rural TownshipGōng'ān Xiàn40,540
Zhāngzhuāngpū Zhèn章庄铺镇TownGōng'ān Xiàn57,236

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).