Home
Show Map

Zhālántún Shì

County-level City in Hulunbuir (Inner Mongolia)

County-level City

The population of Zhālántún Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhālántún Shì扎兰屯市County-level City366,323
Hūlúnbèi'ĕr Shì [Hulunbuir]呼伦贝尔市Prefecture-level City2,549,252

Contents: Townships

The population of the townships in Zhālántún Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngjísīhàn Zhèn成吉思汗镇TownZhālántún Shì46,899
Dàhéwān Zhèn大河湾镇TownZhālántún Shì26,658
Dáwò'ĕr Mínzú Xiāng达斡尔民族乡Rural TownshipZhālántún Shì8,579
Èlúnchūn Mínzú Xiāng鄂伦春民族乡Rural TownshipZhālántún Shì11,336
Fánróng Jiēdào繁荣街道Urban SubdistrictZhālántún Shì25,419
Gāotáizi Jiēdào高台子街道Urban SubdistrictZhālántún Shì15,347
Hàoráoshān Zhèn浩饶山镇TownZhālántún Shì10,264
Héxī Jiēdào河西街道Urban SubdistrictZhālántún Shì13,260
Mógūqì Zhèn蘑菇气镇TownZhālántún Shì58,694
Sàmăjiē Èwēnkè Mínzú Xiāng萨马街鄂温克民族乡Rural TownshipZhālántún Shì7,187
Tiĕdōng Jiēdào铁东街道Urban SubdistrictZhālántún Shì13,724
Wādī Xiāng洼堤乡Rural TownshipZhālántún Shì18,742
Wòniúhé Zhèn卧牛河镇TownZhālántún Shì24,964
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictZhālántún Shì25,621
Xīnghuá Jiēdào兴华街道Urban SubdistrictZhālántún Shì28,295
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道Urban SubdistrictZhālántún Shì31,334

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).