Home
Show Map

Féidōng Xiàn

County in Héféi Shì (Ānhuī)

County

The population of Féidōng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Féidōng Xiàn肥东县County861,960
Héféi Shì合肥市Prefecture-level City7,457,027

Contents: Townships

The population of the townships in Féidōng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bādòu Zhèn八斗镇TownFéidōng Xiàn48,049
Báilóng Zhèn白龙镇TownFéidōng Xiàn49,374
Bāogōng Zhèn包公镇TownFéidōng Xiàn38,889
Chánglínhé Zhèn长临河镇TownFéidōng Xiàn28,706
Chénjí Zhèn陈集镇TownFéidōng Xiàn18,399
Cuōzhèn Zhèn撮镇镇TownFéidōng Xiàn87,613
Diànbù Zhèn店埠镇TownFéidōng Xiàn225,808
Féidōng Xīnchéng Kāifāqū肥东新城开发区Township-like AreaFéidōng Xiàn28,472
Gŭchéng Zhèn古城镇TownFéidōng Xiàn44,639
Héféi Xúnhuán Jīngjì Shìfàn Yuán 合肥循环经济示范园Township-like AreaFéidōng Xiàn11,300
Liángyuán Zhèn梁园镇TownFéidōng Xiàn56,131
Măhú Xiāng马湖乡Rural TownshipFéidōng Xiàn17,142
Páifāng Huízú Mănzú Xiāng牌坊回族满族乡Rural TownshipFéidōng Xiàn29,748
Qiáotóují Zhèn桥头集镇TownFéidōng Xiàn34,447
Shítáng Zhèn石塘镇TownFéidōng Xiàn41,356
Xiăngdăo Xiāng响导乡Rural TownshipFéidōng Xiàn23,375
Yángdiàn Xiāng杨店乡Rural TownshipFéidōng Xiàn21,685
Yuántuăn Zhèn元疃镇TownFéidōng Xiàn18,563
Zhāngjí Xiāng张集乡Rural TownshipFéidōng Xiàn21,593
Zhòngxīng Xiāng众兴乡Rural TownshipFéidōng Xiàn16,671

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).