Home
Show Map

Lüèyáng Xiàn

County in Hànzhōng Shì (Shănxī)

County

The population of Lüèyáng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lüèyáng Xiàn略阳县County201,645
Hànzhōng Shì汉中市Prefecture-level City3,416,196

Contents: Townships

The population of the townships in Lüèyáng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiquèsì Zhèn白雀寺镇TownLüèyáng Xiàn7,144
Báishígōu Xiāng白石沟乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn9,566
Báishuĭjiāng Zhèn白水江镇TownLüèyáng Xiàn10,054
Guānyīnsì Zhèn观音寺镇TownLüèyáng Xiàn3,207
Guō Zhèn郭镇TownLüèyáng Xiàn11,337
Hēihé Zhèn黑河镇TownLüèyáng Xiàn5,627
Héngxiànhé Jiēdào横现河街道Urban SubdistrictLüèyáng Xiàn6,856
Jiēguāntíng Zhèn [incl. Héjiāyán Zhèn]接官亭镇TownLüèyáng Xiàn14,734
Jīnjiāhé Zhèn金家河镇TownLüèyáng Xiàn5,424
Lèsùhé Zhèn乐素河镇TownLüèyáng Xiàn6,892
Liănghékŏu Zhèn两河口镇TownLüèyáng Xiàn4,296
Mătíwān Zhèn马蹄湾镇TownLüèyáng Xiàn4,982
Shĭjiāyuàn Xiāng史家院乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn2,692
Wǔlóngdòng Zhèn [Jiŭzhōngjīn Xiāng]五龙洞镇TownLüèyáng Xiàn4,589
Xiákŏuyì Zhèn硖口驿镇TownLüèyáng Xiàn10,587
Xiāntáibà Zhèn仙台坝镇TownLüèyáng Xiàn3,484
Xīhuáibà Zhèn西淮坝镇TownLüèyáng Xiàn3,388
Xìngzhōu Jiēdào [Chéngguān Zhèn]兴州街道Urban SubdistrictLüèyáng Xiàn67,496
Xújiāpíng Zhèn徐家坪镇TownLüèyáng Xiàn12,496
Yúdòngzi Xiāng鱼洞子乡Rural TownshipLüèyáng Xiàn6,794

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).