Home
Show Map

China: Ēnshī Prefecture (Húbĕi)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Ēnshī Autonomous Prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bādōng Xiàn巴东县County420,840
Ēnshī Shì恩施市County-level City749,574
Hèfēng Xiàn鹤峰县County199,892
Jiànshĭ Xiàn建始县County412,038
Láifèng Xiàn来凤县County242,870
Lìchuān Shì利川市County-level City654,094
Xiánfēng Xiàn咸丰县County300,618
Xuān'ēn Xiàn宣恩县County310,368
Ēnshī Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu恩施土家族苗族自治州Tujia and Miao Autonomous Prefecture3,290,294

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Ēnshī Prefecture.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băifúsī Zhèn百福司镇TownLáifèng Xiàn16,731
Báiguŏ Xiāng白果乡Rural TownshipĒnshī Shì21,789
Bǎiyángbà Zhèn柏杨坝镇TownLìchuān Shì60,771
Báiyángpíng Zhèn白杨坪镇TownĒnshī Shì49,580
Bājiāo Dòngzú Xiāng芭蕉侗族乡Rural TownshipĒnshī Shì49,875
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownĒnshī Shì14,174
Chádiànzi Zhèn茶店子镇TownBādōng Xiàn26,510
Chángliáng Zhèn长梁镇TownJiànshĭ Xiàn54,998
Chángtánhé Dòngzú Xiāng长潭河侗族乡Rural TownshipXuān'ēn Xiàn29,101
Cháoyángsì Zhèn朝阳寺镇TownXiánfēng Xiàn10,701
Chūnmùyíng Xiāng椿木营乡Rural TownshipXuān'ēn Xiàn10,471
Cuījiābà Zhèn [Cuībà Zhèn]崔家坝镇TownĒnshī Shì34,250
Dàhé Zhèn大河镇TownLáifèng Xiàn37,231
Dàlùbàqū 大路坝区Township-like AreaXiánfēng Xiàn7,305
Dàzhīpíng Zhèn大支坪镇TownBādōng Xiàn16,901
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictLìchuān Shì40,001
Dōngrángkŏu Zhèn东瀼口镇TownBādōng Xiàn22,771
Dūtíng Jiēdào都亭街道Urban SubdistrictLìchuān Shì80,586
Fúbăoshān Kāifāqū福宝山开发区Township-like AreaLìchuān Shì1,492
Gāolèshān Zhèn高乐山镇TownXiánfēng Xiàn81,220
Gāoluó Zhèn高罗镇TownXuān'ēn Xiàn39,157
Gāopíng Zhèn高坪镇TownJiànshĭ Xiàn43,995
Gélèchē Zhèn革勒车镇TownLáifèng Xiàn10,042
Guāndiàn Zhèn官店镇TownJiànshĭ Xiàn41,508
Guāndùkŏu Zhèn官渡口镇TownBādōng Xiàn44,157
Hèfēng Jīngjì Kāifāqū鹤峰经济开发区Township-like AreaHèfēng Xiàn1,013
Hóngtŭ Xiāng红土乡Rural TownshipĒnshī Shì36,179
Hóngyánsì Zhèn红岩寺镇TownJiànshĭ Xiàn19,208
Huángjīndòng Xiāng黄金洞乡Rural TownshipXiánfēng Xiàn16,419
Huāpíng Zhèn花坪镇TownJiànshĭ Xiàn41,887
Huólóngpíng Xiāng活龙坪乡Rural TownshipXiánfēng Xiàn29,982
Jiànnán Zhèn建南镇TownLìchuān Shì47,264
Jiāoyuán Zhèn椒园镇TownXuān'ēn Xiàn23,287
Jīnguŏpíng Xiāng金果坪乡Rural TownshipBādōng Xiàn19,164
Jĭngyáng Zhèn景阳镇TownJiànshĭ Xiàn34,906
Jiùsī Zhèn旧司镇TownLáifèng Xiàn32,050
Liángwù Xiāng凉雾乡Rural TownshipLìchuān Shì43,379
Lĭjiāhé Zhèn李家河镇TownXuān'ēn Xiàn41,451
Liùjiăotíng Jiēdào六角亭街道Urban SubdistrictĒnshī Shì53,889
Lóngfèng Zhèn龙凤镇TownĒnshī Shì61,862
Lóngpíng Xiāng龙坪乡Rural TownshipJiànshĭ Xiàn23,580
Lǜcōngpō Zhèn绿葱坡镇TownBādōng Xiàn22,533
Lǜshuĭ Zhèn绿水镇TownLáifèng Xiàn17,325
Mànshuĭ Xiāng漫水乡Rural TownshipLáifèng Xiàn17,365
Máobà Zhèn毛坝镇TownLìchuān Shì25,913
Máotián Xiāng茅田乡Rural TownshipJiànshĭ Xiàn18,248
Móudào Zhèn谋道镇TownLìchuān Shì44,236
Mùfŭ沐抚办事处Township-like AreaĒnshī Shì20,463
Nánpíng Xiāng南坪乡Rural TownshipLìchuān Shì35,593
Píngbàyíng Zhèn [Jiămăchí Zhèn]坪坝营镇TownXiánfēng Xiàn43,615
Qīngpíng Zhèn清坪镇TownXiánfēng Xiàn33,268
Qīngtàipíng Zhèn清太坪镇TownBādōng Xiàn31,645
Qūjiāng Xiāng [Dīngzhài Xiāng]曲江镇Rural TownshipXiánfēng Xiàn21,103
Róngmĕi Zhèn容美镇TownHèfēng Xiàn49,631
Sānchà Zhèn三岔镇TownĒnshī Shì30,816
Sānhú Xiāng三胡乡Rural TownshipLáifèng Xiàn17,856
Sānlĭ Xiāng三里乡Rural TownshipJiànshĭ Xiàn28,869
Shādàogōu Zhèn沙道沟镇TownXuān'ēn Xiàn54,562
Shādì Xiāng沙地乡Rural TownshipĒnshī Shì26,019
Shāxī Xiāng沙溪乡Rural TownshipLìchuān Shì21,674
Shèngjiābà Zhèn盛家坝镇TownĒnshī Shì30,659
Shuĭbùyā Zhèn水布垭镇TownBādōng Xiàn39,011
Tàipíng Zhèn太平镇TownHèfēng Xiàn13,537
Tàiyánghé Xiāng太阳河乡Rural TownshipĒnshī Shì18,275
Tángyá Xiāng [Jiānshān Xiāng]唐崖镇Rural TownshipXiánfēng Xiàn29,042
Tiĕlú Xiāng铁炉乡Rural TownshipHèfēng Xiàn11,659
Tuánbăo Zhèn团堡镇TownLìchuān Shì59,580
Túnbăo Xiāng屯堡乡Rural TownshipĒnshī Shì39,190
Wāngyíng Zhèn汪营镇TownLìchuān Shì60,984
Wànzhài Xiāng万寨乡Rural TownshipXuān'ēn Xiàn23,573
Wéndòu Zhèn文斗镇TownLìchuān Shì50,015
Wŭlĭ Xiāng五里乡Rural TownshipHèfēng Xiàn17,318
Wŭyángbà Jiēdào舞阳坝街道Urban SubdistrictĒnshī Shì168,902
Wūyáng Xiāng邬阳乡Rural TownshipHèfēng Xiàn12,823
Xiángfèng Zhèn翔凤镇TownLáifèng Xiàn94,270
Xiăocūn Xiāng小村乡Rural TownshipXiánfēng Xiàn17,159
Xiăodùchuán Jiēdào小渡船街道Urban SubdistrictĒnshī Shì56,394
Xiăoguān Dòngzú Xiāng晓关侗族乡Rural TownshipXuān'ēn Xiàn34,272
Xiàpíng Xiāng下坪乡Rural TownshipHèfēng Xiàn11,939
Xìnlíng Zhèn信陵镇TownBādōng Xiàn60,831
Xīntáng Xiāng新塘乡Rural TownshipĒnshī Shì37,258
Xīqiūwān Xiāng溪丘湾乡Rural TownshipBādōng Xiàn36,477
Yándùhé Zhèn沿渡河镇TownBādōng Xiàn39,607
Yànzi Zhèn燕子镇TownHèfēng Xiàn17,796
Yĕsānguān Zhèn野三关镇TownBādōng Xiàn61,233
Yèzhōu Zhèn业州镇TownJiànshĭ Xiàn104,839
Yuánbăo Xiāng元堡乡Rural TownshipLìchuān Shì23,067
Zhōngbăo Zhèn忠堡镇TownXiánfēng Xiàn10,804
Zhōnglù Zhèn忠路镇TownLìchuān Shì59,539
Zhōngyíng Zhèn中营镇TownHèfēng Xiàn19,754
Zhūshān Zhèn珠山镇TownXuān'ēn Xiàn54,494
Zŏumă Zhèn走马镇TownHèfēng Xiàn44,422

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).