HomeChóngqìng Municipal Province
Show Map

Wūxī Xiàn

County in Chóngqìng Municipal Province

Contents: Subdivision

The population in Wūxī Xiàn as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2010-11-01
Wūxī XiànCounty巫溪县414,073
Báilù ZhènTown白鹿镇14,870
Chángguì XiāngRural Township长桂乡4,770
Cháoyáng ZhènTown朝阳镇13,524
Chéngxiāng Zhèn [incl. Nínghé Jiēdào, Bǎiyáng Jiēdào]Town城厢镇89,080
Dàhé XiāngRural Township大河乡8,341
Fènghuáng ZhènTown凤凰镇14,574
Fēnglíng ZhènTown峰灵镇15,517
Gŭlù ZhènTown古路镇22,331
Hóngchíbà Jīngjì KāifāqūTownship-like Area红池坝经济开发区658
Hóngchíbà Zhèn [Zhōnggăng Xiāng]Town红池坝镇14,567
Huātái XiāngRural Township花台乡5,028
Jiānshān ZhènTown尖山镇17,334
Lányīng XiāngRural Township兰英乡2,667
Língjiăo ZhènTown菱角镇13,364
Níngchăng ZhènTown宁厂镇5,068
Púlián ZhènTown蒲莲镇9,443
Shànghuáng ZhènTown上磺镇25,648
Shènglì XiāngRural Township胜利乡7,328
Shuāngyáng XiāngRural Township双阳乡2,111
Tángfāng ZhènTown塘坊镇17,065
Tiánbà ZhènTown田坝镇9,568
Tiānxīng XiāngRural Township天星乡3,121
Tiānyuán XiāngRural Township天元乡5,663
Tōngchéng ZhènTown通城镇11,741
Tŭchéng ZhènTown土城镇6,245
Wénfēng ZhènTown文峰镇31,338
Wūlóng XiāngRural Township乌龙乡5,993
Xiàbăo ZhènTown下堡镇14,458
Xújiā ZhènTown徐家镇13,461
Yúlín XiāngRural Township鱼鳞乡5,336
Zhōngliáng XiāngRural Township中梁乡3,861
Chóngqìng ShìProvincial City重庆市28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males209,870
Females204,203
Age Groups (C 2010)
0-14 years83,983
15-64 years283,757
65+ years46,333