Home
Show Map

China: Shaanxi

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Shaanxi (Shănxī) Province according to census results.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Ānkāng ShìPrefecture-level City安康市2,613,9142,629,9062,493,436
Báihé XiànCounty白河县180,235163,395162,774
Hànbīn Qū [incl. Héngkǒu Demonstration Zone, Ānkāng High-tech Zone]District汉滨区843,426870,126894,853
Hànyīn XiànCounty汉阴县240,359246,147240,188
Lángāo XiànCounty岚皋县148,311154,157135,006
Níngshăn XiànCounty宁陕县75,77870,43559,905
Pínglì XiànCounty平利县201,392192,959181,286
Shíquán XiànCounty石泉县159,503171,097153,221
Xúnyáng XiànCounty旬阳县426,173426,677357,876
Zhènpíng XiànCounty镇坪县53,71950,96647,356
Zĭyáng XiànCounty紫阳县285,018283,947260,971
Băojī ShìPrefecture-level City宝鸡市3,594,2153,716,7373,321,853
Chéncāng QūDistrict陈仓区729,126595,075479,179
Fèng XiànCounty凤县104,633105,49279,165
Fèngxiáng QūDistrict凤翔区484,464483,471386,156
Fúfēng XiànCounty扶风县438,324416,402313,231
Jīntái QūDistrict金台区272,193394,538460,950
Línyóu XiànCounty麟游县85,78290,72873,297
Lŏng XiànCounty陇县241,751248,901208,482
Méi XiànCounty眉县290,315299,990281,211
Qiānyáng XiànCounty千阳县121,532123,95999,510
Qíshān XiànCounty岐山县446,579459,064365,209
Tàibái XiànCounty太白县51,33250,92839,630
Wèibīn QūDistrict渭滨区328,184448,189535,833
Hànzhōng ShìPrefecture-level City汉中市3,411,0443,416,1963,211,462
Chénggù XiànCounty城固县455,408464,903442,035
Fópíng XiànCounty佛坪县33,69530,07526,597
Hàntái QūDistrict汉台区503,871534,923618,204
Liúbà XiànCounty留坝县46,29443,39835,325
Lüèyáng XiànCounty略阳县201,498201,645143,989
Miăn XiànCounty勉县397,131388,123344,935
Nánzhèng QūDistrict南郑区478,782471,634466,244
Níngqiáng XiànCounty宁强县313,395308,885256,373
Xīxiāng XiànCounty西乡县345,074341,812321,535
Yáng XiànCounty洋县384,374383,981345,354
Zhènbā XiànCounty镇巴县251,522246,817210,871
Shāngluò ShìPrefecture-level City商洛市2,345,4372,341,7422,041,231
Dānfèng XiànCounty丹凤县295,833295,349247,259
Luònán XiànCounty洛南县455,183441,613365,736
Shāngnán XiànCounty商南县227,636221,569203,796
Shāngzhōu QūDistrict商州区530,883531,696472,978
Shānyáng XiànCounty山阳县400,993422,255359,967
Zhàshuĭ XiànCounty柞水县158,421153,398137,709
Zhèn'ān XiànCounty镇安县276,488275,862253,786
Tóngchuān ShìPrefecture-level City铜川市792,600834,437698,322
Wángyì QūDistrict王益区190,630200,231135,298
Yàozhōu Qū [incl. Xīn Qū]District耀州区295,202325,537357,370
Yíjūn XiànCounty宜君县93,14191,16071,714
Yìntái QūDistrict印台区213,627217,509133,940
Wèinán ShìPrefecture-level City渭南市5,292,2005,286,0774,688,744
Báishuĭ XiànCounty白水县277,716279,679223,832
Chéngchéng XiànCounty澄城县372,150386,150304,089
Dàlì XiànCounty大荔县706,948693,392592,888
Fùpíng XiànCounty富平县747,942743,385642,452
Hánchéng ShìCounty-level City韩城市387,041391,164383,097
Héyáng XiànCounty合阳县432,313436,441360,683
Huáyīn ShìCounty-level City华阴市242,488258,113205,119
Huázhōu QūDistrict华州区350,228322,148268,620
Línwèi QūDistrict临渭区888,866877,142920,044
Púchéng XiànCounty蒲城县738,675743,000662,603
Tóngguān XiànCounty潼关县147,833155,463125,317
Xī'ān ShìSub-provincial City西安市7,746,3379,038,36912,952,907
Bàqiáo QūDistrict灞桥区494,084595,1241,020,000
Bēilín QūDistrict碑林区698,755614,710756,840
Cháng'ān QūDistrict长安区746,910939,5451,585,000
Gāolíng QūDistrict高陵区222,367333,477441,000
Hùyì QūDistrict鄠邑区518,538527,062576,000
Lántián XiànCounty蓝田县560,283514,026491,975
Liánhú QūDistrict莲湖区631,224698,5131,019,102
Líntóng QūDistrict临潼区639,581655,875675,961
Wèiyāng QūDistrict未央区360,620671,0381,555,000
Xīnchéng QūDistrict新城区526,718589,739618,000
Xīxián XīnqūDistrict西咸新区719,374879,3591,304,618
Yánliáng QūDistrict阎良区235,672278,604303,284
Yàntă QūDistrict雁塔区795,0581,178,5292,050,000
Zhōuzhì XiànCounty周至县597,153562,768556,000
Xiányáng ShìPrefecture-level City咸阳市4,414,4984,525,4704,213,713
Bīnzhōu Shì [← Bīn Xiàn]County-level City彬州市313,216323,256300,226
Chángwŭ XiànCounty长武县167,274167,570148,404
Chúnhuà XiànCounty淳化县186,867193,377141,756
Jīngyáng XiànCounty泾阳县307,908278,934241,675
Lĭquán XiànCounty礼泉县455,278447,771365,555
Qián XiànCounty乾县544,846527,088456,680
Qíndū QūDistrict秦都区344,844346,847491,631
Sānyuán XiànCounty三原县388,842403,524357,250
Wèichéng QūDistrict渭城区216,561270,839303,516
Wŭgōng XiànCounty武功县389,394411,312317,733
Xīngpíng ShìCounty-level City兴平市512,415507,572463,254
Xúnyì XiànCounty旬邑县261,666261,566211,932
Yánglíng QūDistrict杨陵区137,941201,172253,871
Yŏngshòu XiànCounty永寿县187,446184,642160,230
Yán'ān ShìPrefecture-level City延安市2,016,7872,187,0092,282,581
Ānsài QūDistrict安塞区160,771171,552163,135
Băotă QūDistrict宝塔区403,868475,234640,951
Fù XiànCounty富县141,760149,727142,891
Gānquán XiànCounty甘泉县76,70577,18876,929
Huánglíng XiànCounty黄陵县133,988129,803127,015
Huánglóng XiànCounty黄龙县49,03949,39241,198
Luòchuān XiànCounty洛川县200,573220,684201,663
Wúqĭ XiànCounty吴起县112,524145,061146,167
Yáncháng XiànCounty延长县128,551125,391117,965
Yánchuān XiànCounty延川县164,902168,375139,713
Yíchuān XiànCounty宜川县111,685117,203112,090
Zhìdān XiànCounty志丹县124,449140,489155,129
Zicháng ShìCounty-level City子长市207,972216,910217,735
Yúlín ShìPrefecture-level City榆林市3,138,0403,351,4363,624,750
Dìngbiān XiànCounty定边县285,416319,370339,077
Fŭgŭ XiànCounty府谷县224,957260,585255,397
Héngshān QūDistrict横山区294,674288,053283,918
Jiā XiànCounty佳县238,496204,666113,035
Jìngbiān XiànCounty靖边县272,836355,939389,002
Mĭzhī XiànCounty米脂县200,626154,953141,324
Qīngjiàn XiànCounty清涧县176,644128,938115,645
Shénmù ShìCounty-level City神木市360,774455,493571,869
Suídé XiànCounty绥德县310,880296,088255,294
Wúbǔ XiànCounty吴堡县72,78175,74853,938
Yúyáng QūDistrict榆阳区451,337637,617967,639
Zizhōu XiànCounty子洲县248,619173,986138,612
Shănxī [Shaanxi]Province陕西省35,365,07237,327,37939,528,999

Source: China National Bureau of Statistics (web), Shaanxi Provincial Bureau of Statistics (web).

Explanation: Status and division as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males19,287,575
Females18,039,804
Urbanization (C 2010)
Rural20,268,042
Urban17,059,337
Age Groups (C 2010)
0-14 years5,489,395
15-64 years28,654,147
65+ years3,183,837
Age Distribution (C 2010)
0-9 years3,475,955
10-19 years5,344,717
20-29 years6,768,500
30-39 years5,835,853
40-49 years6,347,316
50-59 years4,758,219
60-69 years2,832,772
70-79 years1,542,885
80+ years421,162
Generations in Household (C 2010)
13,101,883
25,383,702
32,163,692
4+69,286