Home
Show Map

China: Shaanxi

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Shaanxi (Shănxī) Province according to census results.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Ānkāng ShìPrefecture-level City安康市2,613,9142,629,9062,493,436
Báihé XiànCounty白河县180,235163,395162,774
Hànbīn Qū [incl. Héngkǒu Demonstration Zone, Ānkāng High-tech Zone]District汉滨区843,426870,126894,853
Hànyīn XiànCounty汉阴县240,359246,147240,188
Lángāo XiànCounty岚皋县148,311154,157135,006
Níngshăn XiànCounty宁陕县75,77870,43559,905
Pínglì XiànCounty平利县201,392192,959181,286
Shíquán XiànCounty石泉县159,503171,097153,221
Xúnyáng XiànCounty旬阳县426,173426,677357,876
Zhènpíng XiànCounty镇坪县53,71950,96647,356
Zĭyáng XiànCounty紫阳县285,018283,947260,971
Băojī ShìPrefecture-level City宝鸡市3,594,2153,716,7373,321,853
Chéncāng QūDistrict陈仓区729,126595,075479,179
Fèng XiànCounty凤县104,633105,49279,165
Fèngxiáng QūDistrict凤翔区484,464483,471386,156
Fúfēng XiànCounty扶风县438,324416,402313,231
Jīntái QūDistrict金台区272,193394,538460,950
Línyóu XiànCounty麟游县85,78290,72873,297
Lŏng XiànCounty陇县241,751248,901208,482
Méi XiànCounty眉县290,315299,990281,211
Qiānyáng XiànCounty千阳县121,532123,95999,510
Qíshān XiànCounty岐山县446,579459,064365,209
Tàibái XiànCounty太白县51,33250,92839,630
Wèibīn QūDistrict渭滨区328,184448,189535,833
Hànzhōng ShìPrefecture-level City汉中市3,411,0443,416,1963,211,462
Chénggù XiànCounty城固县455,408464,903442,035
Fópíng XiànCounty佛坪县33,69530,07526,597
Hàntái QūDistrict汉台区503,871534,923618,204
Liúbà XiànCounty留坝县46,29443,39835,325
Lüèyáng XiànCounty略阳县201,498201,645143,989
Miăn XiànCounty勉县397,131388,123344,935
Nánzhèng QūDistrict南郑区478,782471,634466,244
Níngqiáng XiànCounty宁强县313,395308,885256,373
Xīxiāng XiànCounty西乡县345,074341,812321,535
Yáng XiànCounty洋县384,374383,981345,354
Zhènbā XiànCounty镇巴县251,522246,817210,871
Shāngluò ShìPrefecture-level City商洛市2,345,4372,341,7422,041,231
Dānfèng XiànCounty丹凤县295,833295,349247,259
Luònán XiànCounty洛南县455,183441,613365,736
Shāngnán XiànCounty商南县227,636221,569203,796
Shāngzhōu QūDistrict商州区530,883531,696472,978
Shānyáng XiànCounty山阳县400,993422,255359,967
Zhàshuĭ XiànCounty柞水县158,421153,398137,709
Zhèn'ān XiànCounty镇安县276,488275,862253,786
Tóngchuān ShìPrefecture-level City铜川市792,600834,437698,322
Wángyì QūDistrict王益区190,630200,231135,298
Yàozhōu Qū [incl. Xīn Qū]District耀州区295,202325,537357,370
Yíjūn XiànCounty宜君县93,14191,16071,714
Yìntái QūDistrict印台区213,627217,509133,940
Wèinán ShìPrefecture-level City渭南市5,292,2005,286,0774,688,744
Báishuĭ XiànCounty白水县277,716279,679223,832
Chéngchéng XiànCounty澄城县372,150386,150304,089
Dàlì XiànCounty大荔县706,948693,392592,888
Fùpíng XiànCounty富平县747,942743,385642,452
Hánchéng ShìCounty-level City韩城市387,041391,164383,097
Héyáng XiànCounty合阳县432,313436,441360,683
Huáyīn ShìCounty-level City华阴市242,488258,113205,119
Huázhōu QūDistrict华州区350,228322,148268,620
Línwèi QūDistrict临渭区888,866877,142920,044
Púchéng XiànCounty蒲城县738,675743,000662,603
Tóngguān XiànCounty潼关县147,833155,463125,317
Xī'ān ShìSub-provincial City西安市7,274,8328,467,83812,183,280
Bàqiáo QūDistrict灞桥区494,084595,1241,020,259
Bēilín QūDistrict碑林区698,755614,710756,840
Cháng'ān QūDistrict长安区746,910939,5451,751,296
Gāolíng QūDistrict高陵区222,367333,477441,814
Hùyì QūDistrict鄠邑区518,538527,062609,181
Lántián XiànCounty蓝田县560,283514,026491,975
Liánhú QūDistrict莲湖区631,224698,5131,019,102
Líntóng QūDistrict临潼区639,581655,875675,961
Wèiyāng QūDistrict未央区360,620671,0381,891,363
Xīnchéng QūDistrict新城区526,718589,739617,986
Yánliáng QūDistrict阎良区235,672278,604303,284
Yàntă QūDistrict雁塔区795,0581,178,5292,046,737
Zhōuzhì XiànCounty周至县597,153562,768557,482
Xiányáng ShìPrefecture-level City咸阳市4,886,0035,096,0014,983,340
Bīnzhōu Shì [← Bīn Xiàn]County-level City彬州市313,216323,256300,226
Chángwŭ XiànCounty长武县167,274167,570148,404
Chúnhuà XiànCounty淳化县186,867193,377141,756
Jīngyáng XiànCounty泾阳县307,908278,934460,108
Lĭquán XiànCounty礼泉县455,278447,771365,555
Qián XiànCounty乾县544,846527,088456,680
Qíndū QūDistrict秦都区344,844346,847834,374
Sānyuán XiànCounty三原县388,842403,524357,250
Wèichéng QūDistrict渭城区216,561270,839480,334
Wŭgōng XiànCounty武功县389,394411,312317,733
Xīngpíng ShìCounty-level City兴平市512,415507,572494,887
Xúnyì XiànCounty旬邑县261,666261,566211,932
Yánglíng QūDistrict杨陵区137,941201,172253,871
Yŏngshòu XiànCounty永寿县187,446184,642160,230
Yán'ān ShìPrefecture-level City延安市2,016,7872,187,0092,282,581
Ānsài QūDistrict安塞区160,771171,552163,135
Băotă QūDistrict宝塔区403,868475,234640,951
Fù XiànCounty富县141,760149,727142,891
Gānquán XiànCounty甘泉县76,70577,18876,929
Huánglíng XiànCounty黄陵县133,988129,803127,015
Huánglóng XiànCounty黄龙县49,03949,39241,198
Luòchuān XiànCounty洛川县200,573220,684201,663
Wúqĭ XiànCounty吴起县112,524145,061146,167
Yáncháng XiànCounty延长县128,551125,391117,965
Yánchuān XiànCounty延川县164,902168,375139,713
Yíchuān XiànCounty宜川县111,685117,203112,090
Zhìdān XiànCounty志丹县124,449140,489155,129
Zicháng ShìCounty-level City子长市207,972216,910217,735
Yúlín ShìPrefecture-level City榆林市3,138,0403,351,4363,624,750
Dìngbiān XiànCounty定边县285,416319,370339,077
Fŭgŭ XiànCounty府谷县224,957260,585255,397
Héngshān QūDistrict横山区294,674288,053283,918
Jiā XiànCounty佳县238,496204,666113,035
Jìngbiān XiànCounty靖边县272,836355,939389,002
Mĭzhī XiànCounty米脂县200,626154,953141,324
Qīngjiàn XiànCounty清涧县176,644128,938115,645
Shénmù ShìCounty-level City神木市360,774455,493571,869
Suídé XiànCounty绥德县310,880296,088255,294
Wúbǔ XiànCounty吴堡县72,78175,74853,938
Yúyáng QūDistrict榆阳区451,337637,617967,639
Zizhōu XiànCounty子洲县248,619173,986138,612
Shănxī [Shaanxi]Province陕西省35,365,07237,327,37939,528,999

Source: China National Bureau of Statistics (web), Shaanxi Provincial Bureau of Statistics (web).

Explanation: Status and division as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2020)
Males20,226,490
Females19,302,509
Urbanization (C 2020)
Rural14,759,269
Urban24,769,730
Age Groups (C 2020)
0-14 years6,852,205
15-64 years27,410,197
65+ years5,266,597
Age Distribution (C 2020)
0-9 years4,732,754
10-19 years3,905,314
20-29 years4,943,785
30-39 years6,655,069
40-49 years5,596,515
50-59 years6,104,360
60-69 years4,394,722
70-79 years2,289,392
80+ years907,088