Home
Xīnjiāng (China) Map

China: Xīnjiāng

Xinjiang Uyghur Autonomous Region

Prefectural Division

The population of prefectural entities in Xinjiang Uyghur Autonomous Region according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
Ākèsū [Aksu]Pref阿克苏地区Aksu128,0991,715,7132,141,7452,370,8092,714,42212809900
Ālètài [Altay]Pref阿勒泰地区Altay117,988511,689561,667603,283668,58711798800
Bāyīnguōléng [Bayingolin]APref巴音郭楞蒙古自治州Korla472,472839,1621,056,9701,278,4861,613,97947247200
Bó'ĕrtălā [Bortala]APref博尔塔拉蒙古自治州Bortala24,934328,006424,040443,680488,1982493400
ChāngjíAPref昌吉回族自治州Chāngjí73,6591,123,3121,322,1451,428,5871,613,5857365900
Hāmì [Kumul]PrefCity哈密市Kumul138,919408,945492,096572,400673,38313891900
Hétián [Hotan]Pref和田地区Hotan248,9461,430,1851,681,3102,014,3622,504,71824894600
Kāshí [Kashgar, Kaxgar]Pref喀什地区Kaxgar112,0582,854,5533,405,7133,979,3214,496,37711205800
Kèlāmăyī [Karamay]PrefCity克拉玛依市Karamay7,734210,064270,232391,008490,348773400
Kèzīlèsū [Kizilsu]APref克孜勒苏柯尔克孜自治州Artux70,916375,796439,688525,570622,2227091600
TăchéngPref塔城地区Tăchéng94,891777,412892,3971,219,3691,138,6389489100
Tŭlŭfān [Turpan]PrefCity吐鲁番市Turpan69,620474,165550,731622,903693,9886962000
Wūlŭmùqí [Ürümqi]PrefCity乌鲁木齐市Ürümqi13,7881,531,4972,262,7863,112,5594,054,3691378800
Yīlí [Ili]APref伊犁哈萨克自治州Gulja56,6232,045,6602,367,8762,482,5922,848,3935662300
Zìzhìqū Zhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà (Shíhézi, Ālā'ĕr/Aral, Túmùshūkè/Tumxuk, Wŭjiāqú)自治区直辖县级行政区划14,060530,724590,115770,8861,231,1381406000
XīnjiāngAReg新疆维吾尔自治区Ürümqi1,646,90015,156,88318,459,51121,815,81525,852,345164690000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2010-11-01
1Ürümqi2,853,398
2Korla425,182
3Gulja368,813
4Shíhézi313,768
5Kumul310,500
6Kaxgar310,448
7Chāngjí303,938
8Aksu284,872

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Xinjiang Uyghur Autonomous Region by census years if it exceeds 50,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Area 
Aksu (Ākèsū)City阿克苏市118,471245,602284,8720
Altay (Ālètài)City阿勒泰市63,29088,591112,7110
Aral (Ālā'ĕr)City阿拉尔市......65,1750
Artux (Ātúshí)City阿图什市30,30741,76558,4270
BáijiăntānCDist白碱滩区...64,29748,6440
Bay (Bàichéng)Cnty拜城县25,80930,14054,4010
Bortala (Bólè)City博乐市41,34076,239120,1380
ChāngjíCity昌吉市118,654232,645303,9380
Dörbiljin (Émĭn)Cnty额敏县27,01641,82279,0510
DúshānziCDist独山子区...50,73269,1510
FùkāngCity阜康市24,29170,95967,5980
Gulja (Yīníng)City伊宁市176,399256,588368,8130
Hotan (Hétián)City和田市78,480101,750119,8040
HuòchéngCnty霍城县24,41641,07389,0830
HūtúbìCnty呼图壁县22,52737,90287,1960
Karamay (Kèlāmăyī)City克拉玛依市...145,452232,4410
Kargilik (Yèchéng)Cnty叶城县41,68961,55577,5520
Kaxgar (Kāshí) [Kashgar]City喀什市154,677189,266310,4480
Korla (Kù'ĕrlè)City库尔勒市136,170226,542425,1820
Kumul (Hāmì, Yizhou)City哈密市109,800237,332310,5000
Künes (Xīnyuán)Cnty新源县25,75153,61972,3680
Kuqa (Kùchē)Cnty库车县51,67573,750184,8350
Kuytun (Kuítún)City奎屯市61,277109,893145,4560
Makit (Màigàití)Cnty麦盖提县20,21626,64053,8230
Manas (Mănàsī)Cnty玛纳斯县...43,003100,2140
Maralbexi (Bāchŭ)Cnty巴楚县34,87149,49547,5370
Piqan (Shànshàn)Cnty鄯善县14,87466,26570,7420
QítáiCnty奇台县36,04843,10588,0140
ShāwānCnty沙湾县18,67254,601136,9250
ShíhéziCity石河子市153,514298,885313,7680
TăchéngCity塔城市39,19356,47275,1220
Turpan (Tŭlŭfān)City吐鲁番市47,056123,37989,7190
Ürümqi (Wūlŭmùqí)City乌鲁木齐市1,172,0181,829,5552,853,3980
Usu (Wūsū)City乌苏市37,93373,609131,6610
WēnsùCnty温宿县25,33231,73461,0360
WŭjiāqúCity五家渠市......75,0880
Xayar (Shāyă)Cnty沙雅县23,33532,49366,0320
Yarkant (Shāchē)Cnty莎车县61,60488,148133,8350

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map