Home
Jiāngxī (China) Map

China: Jiāngxī

Jiangxi Province

Prefectural Division

The population of prefectural entities in Jiangxi Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
FŭzhōuPrefCity抚州市Fŭzhōu18,7863,311,9723,572,4213,912,3073,614,8661878600
GànzhōuPrefCity赣州市Gànzhōu39,3647,074,1127,396,8738,368,4478,970,0143936400
Jí'ānPrefCity吉安市Jí'ān25,2834,153,2224,360,9244,810,3394,469,1762528300
JĭngdézhènPrefCity景德镇市Jĭngdézhèn5,2581,343,4631,453,3671,587,4771,618,979525800
JiŭjiāngPrefCity九江市Jiŭjiāng19,1064,063,9404,401,2484,728,7784,600,2761910600
NánchāngPrefCity南昌市Nánchāng7,1943,783,8824,331,6685,042,5666,255,007719400
PíngxiāngPrefCity萍乡市Píngxiāng3,8201,605,5021,724,7321,854,5151,804,805382000
ShàngráoPrefCity上饶市Shàngráo22,7315,797,4445,977,6786,579,7476,491,0882273100
XīnyúPrefCity新余市Xīnyú3,159973,2511,071,8201,138,8741,202,499315900
YíchūnPrefCity宜春市Yīchūn18,6714,660,9605,079,7925,419,5915,007,7021867100
YīngtánPrefCity鹰潭市Yīngtán3,560942,4291,027,0751,125,1561,154,223356000
JiāngxīProv江西省Nánchāng164,80037,710,17740,397,59844,567,79745,188,63516480000

Major Cities

 NamePopulation
Census (Cp)
2020-11-01
1Nánchāng3,518,975
2Gànzhōu1,778,132
3Shàngráo1,342,220
4Jiŭjiāng945,000
5Nánchāng916,463
6Yíchūn737,782
7Píngxiāng733,839
8Xīnyú717,107
9Fŭzhōu663,329

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Jiangxi Province by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
Area 
ĀnfúCnty安福县32,92970,913126,509146,4620
ĀnyìCnty安义县20,81045,61987,202133,0670
ĀnyuănCnty安远县15,73927,351108,044160,2570
ChóngrénCnty崇仁县37,53773,479111,769157,5280
ChóngyìCnty崇义县17,65041,58056,08983,5040
DàyúCnty大余县48,63294,039135,480142,2680
Dé'ānCnty德安县23,19859,77175,621110,9220
DéxīngCity德兴市33,666114,925148,565183,6210
DìngnánCnty定南县15,34249,65796,598132,1710
DōngxiāngCDist东乡区39,75569,032169,404236,2550
DūchāngCnty都昌县21,98678,220154,850241,6670
FēngchéngCity丰城市67,393320,548379,914501,4750
FèngxīnCnty奉新县29,12272,865124,386161,9380
FēnyíCnty分宜县53,35887,899133,378167,8340
FúliángCnty浮梁县13,47731,920177,503...0
Fŭzhōu (Línchuān)City抚州市142,923353,211482,940663,3290
Gànzhōu (incl. Gànxiàn, Nánkāng) [Ganzhou]City赣州市237,475514,5341,035,9111,778,1320
Gāo'ānCity高安市53,381186,513295,507413,4190
GòngqīngchéngCity共青城市......63,482143,4510
GuăngchāngCnty广昌县29,30739,42679,731115,9410
GuìxīCity贵溪市67,276162,123210,319294,0250
HéngfēngCnty横峰县18,83428,791100,956105,6470
HuìchāngCnty会昌县19,06566,851185,768244,1840
HúkŏuCnty湖口县22,15147,13790,454124,1720
Jí'ānCity吉安市149,463245,066328,318467,6170
Jí'ānCnty吉安县34,34953,023165,722249,5440
JĭngdézhènCity景德镇市281,768401,730430,084540,8200
JĭnggāngshānCity井冈山市7,76143,33786,67397,1490
JīnxīCnty金溪县31,63155,15284,333122,3730
JìnxiánCnty进贤县65,683137,258182,868315,2580
JíshuĭCnty吉水县27,021105,668198,368218,6100
JiŭjiāngCity九江市284,443537,960704,356945,0000
Lè'ānCnty乐安县25,13779,171106,225152,5900
LèpíngCity乐平市57,135232,485286,351...0
LiánhuāCnty莲花县7,75033,55784,374106,2750
LíchuānCnty黎川县26,54846,66291,041122,6550
LóngnánCity龙南市17,37761,079152,051205,1970
Lúshān (Xīngzi)City庐山市16,87647,025101,630139,3550
LúxīCnty芦溪县...51,107108,217137,7380
Nánchāng (incl. Xīnjiàn) [Nanchang]City南昌市963,3601,810,0252,614,3803,518,9750
NánchāngCnty南昌县71,000122,535428,785916,4630
NánchéngCnty南城县39,17074,383131,245179,3260
NánfēngCnty南丰县33,86855,49691,079144,5050
NíngdūCnty宁都县31,490131,847200,779344,9650
PéngzéCnty彭泽县19,67264,707151,152152,4110
Píngxiāng [Pingxiang]City萍乡市248,929546,851716,229733,8390
PóyángCnty鄱阳县64,589129,982366,169482,3760
QuánnánCnty全南县33,02645,63274,76692,1790
RuìchāngCity瑞昌市54,375132,531150,531...0
RuìjīnCity瑞金市25,998110,874216,229306,3580
ShànggāoCnty上高县41,356104,130131,805200,8460
ShànglìCnty上栗县...43,578188,532245,9220
Shàngráo (incl. Guăngfēng, Guǎngxìn) [Shangrao]City上饶市175,866360,862885,7401,342,2200
ShàngyóuCnty上犹县15,32735,88270,126129,1080
ShíchéngCnty石城县17,51644,28585,692135,9540
SuìchuānCnty遂川县16,15068,397144,031203,4380
TàihéCnty泰和县29,774133,063184,065237,6510
Wàn'ānCnty万安县21,35552,42793,121111,7700
WànniánCnty万年县29,46146,961142,013171,9120
WànzăiCnty万载县35,90667,180131,478249,3180
WŭníngCnty武宁县25,13059,793139,172163,5060
WùyuánCnty婺源县23,84958,760134,209163,9000
XiájiāngCnty峡江县15,03933,95162,50274,6170
XìnfēngCnty信丰县30,99085,761231,982350,5020
XīngānCnty新干县20,75158,16599,883140,8310
XīngguóCnty兴国县29,60062,650169,184319,5170
XīnyúCity新余市78,951369,361567,820717,1070
XiūshuĭCnty修水县30,489138,048206,335346,8530
XúnwūCnty寻乌县18,44052,69399,498141,3050
Yánshān (Qiānshān)Cnty铅山县38,50668,355226,611218,8380
YíchūnCity宜春市141,150224,998461,817737,7820
YífēngCnty宜丰县25,88657,981108,740154,8320
YíhuángCnty宜黄县23,92629,45957,617106,5650
YīngtánCity鹰潭市79,051135,327191,893276,5480
YìyángCnty弋阳县35,05966,555144,142171,5040
YŏngfēngCnty永丰县24,29760,008137,502189,3360
YŏngxīnCnty永新县26,14531,104182,296202,5660
YŏngxiūCnty永修县39,09783,368173,572187,8870
YúdūCnty于都县44,98693,469223,395396,1180
YúgānCnty余干县34,65562,435234,210380,2610
YújiāngCDist余江区27,48759,593131,470172,8340
YùshānCnty玉山县31,73079,903231,491305,7450
ZhāngshùCity樟树市92,913140,962188,586271,3410

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map