Home
Húbĕi (China) Map

China: Húbĕi

Hubei Province

Prefectural Division

The population of the prefectural divisions in Henan Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
ĒnshīAPref恩施土家族苗族自治州Ēnshī24,0753,577,4623,775,1903,290,2943,456,1362407500
ÈzhōuPrefCity鄂州市Èzhōu1,589906,4261,023,2851,048,6681,079,353158900
HuánggāngPrefCity黄冈市Huánggāng17,4386,504,5077,109,0476,162,0695,882,7191743800
HuángshíPrefCity黄石市Huángshí4,5612,138,2562,477,4672,429,3182,469,079456100
Húbĕi Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà (incl. Xiāntáo, Tiānmén, Qiánjiāng, Shénnóngjiàlín)湖北省省直辖县级行政区划10,3713,828,9064,158,4973,616,4153,246,4731037100
JīngménPrefCity荆门市Jīngmén12,3442,727,8092,970,8482,873,6872,596,9271234400
JīngzhōuPrefCity荆州市Jìngzhōu14,0945,855,2576,279,9905,691,7075,231,1801409400
ShíyànPrefCity十堰市Shíyàn23,7083,292,4993,415,9123,340,8413,209,0042370800
SuízhōuPrefCity随州市Suízhōu9,6102,257,1012,484,6882,162,2222,047,923961000
WŭhànSProvCity武汉市Wŭhàn8,5756,903,1368,312,7009,785,38812,326,518857500
Xiāngyáng (Xiāngfán)PrefCity襄阳市Xiāngyáng19,7215,155,2975,658,7235,500,3075,260,9511972100
XiánníngPrefCity咸宁市Xiánníng9,7382,421,1202,700,6782,462,5832,658,316973800
XiàogănPrefCity孝感市Xiàogăn8,9114,479,0044,992,5374,814,5424,270,371891100
YíchāngPrefCity宜昌市Yíchāng21,2293,923,7214,149,3084,059,6864,017,6072122900
HúbĕiProv湖北省Wŭhàn187,50053,970,50159,508,87057,237,72757,752,55718750000

Major Cities

 NamePopulation
Census (Cp)
2020-11-01
1Wŭhàn10,392,693
2Xiāngyáng1,700,000
3Yíchāng1,300,000
4Shíyàn980,000
5Jīngzhōu950,000
6Xiàogăn742,452
7Èzhōu715,268
8Huángshí695,894

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Hubei Province by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
Area 
ĀnlùCity安陆市76,409162,216237,409280,6950
BādōngCnty巴东县25,78569,531109,476158,0880
BăokāngCnty保康县39,13655,74084,639...0
ChángyángACnty长阳土家族自治县25,37964,67394,009...0
Chìbì (Púqí)City赤壁市157,191271,018202,542...0
ChóngyángCnty崇阳县48,45396,432152,607212,2690
DāngyángCity当阳市107,002176,580183,823...0
DānjiāngkŏuCity丹江口市111,144241,022190,021...0
DàwùCnty大悟县54,582118,697222,404238,8000
DàyĕCity大冶市71,244346,853449,998580,0000
ĒnshīCity恩施市91,151169,877320,107530,0000
Èzhōu [Ezhou]City鄂州市190,542551,876607,739715,2680
FángxiànCnty房县43,72157,836119,220164,7000
Gōng'ānCnty公安县145,770214,398292,930337,2060
GuăngshuĭCity广水市159,178320,278272,402387,0700
GŭchéngCnty谷城县64,848172,882197,670...0
HànchuānCity汉川市107,335301,811468,868547,9690
Hóng'ānCnty红安县56,784132,136187,134...0
HónghúCity洪湖市213,235335,618278,685304,0730
HuánggāngCity黄冈市107,350266,570267,860...0
HuángméiCnty黄梅县67,997157,200283,627360,5860
HuángshíCity黄石市482,740653,722691,963695,8940
JiānglíngCnty江陵县...54,11599,429...0
JiānlìCity监利市125,188280,994356,136550,0000
JiànshĭCnty建始县22,02650,937103,973...0
JiāyúCnty嘉鱼县65,881138,637119,470152,4450
JīngménCity荆门市164,813474,545426,119600,0000
JīngshānCity京山市89,440200,206266,341...0
Jīngzhōu (incl. Shāshì, Jiānglíng) [Jingzhou]City荆州市457,286784,584904,157950,0000
LăohékŏuCity老河口市214,436309,634212,645241,4310
LìchuānCity利川市71,585114,404195,749337,9460
LuótiánCnty罗田县41,78871,214169,380...0
MáchéngCity麻城市140,848258,848302,671435,0760
NánzhāngCnty南漳县73,227131,546180,047214,1740
QiánjiāngCity潜江市141,475372,811437,757...0
QíchūnCnty蕲春县59,008204,638233,844...0
ShāyángCnty沙洋县72,006191,656175,994184,8930
ShíshŏuCity石首市134,962188,409213,851240,0820
Shíyàn [Shiyan]City十堰市333,089535,948724,016980,0000
SōngzīCity松滋市94,229220,548271,514306,0490
SuíxiànCnty随县......161,741...0
SuízhōuCity随州市......393,173580,0000
TiānménCity天门市256,338425,090612,515600,0000
TōngchéngCnty通城县40,51185,636124,125...0
TōngshānCnty通山县42,07686,141112,003...0
TuánfēngCnty团风县...74,89188,213...0
Wŭhàn (incl. Hànyáng, Huángpí, Wŭchāng, Xīnzhōu) [Wuhan]City武汉市3,791,6226,787,4827,541,52710,392,6930
WŭxuéCity武穴市204,778294,512270,882...0
XiánfēngCnty咸丰县16,12949,30885,347138,0790
Xiāngyáng (Xiāngfán) [Xiangyang]City襄阳市462,1131,204,0391,433,0571,700,0000
XiánníngCity咸宁市163,411331,707340,723480,8790
XiāntáoCity仙桃市297,446518,807553,029600,0000
XiàochāngCnty孝昌县...84,069182,818...0
XiàogănCity孝感市193,461427,881582,403742,4520
XīshuĭCnty浠水县66,702172,152235,909...0
YángxīnCnty阳新县86,341222,462237,980...0
Yíchāng [Yichang]City宜昌市412,605869,0921,049,3631,300,0000
YíchéngCity宜城市72,560210,098201,945...0
Yídū (Zhīchéng)City宜都市141,489142,496176,233...0
YīngchéngCity应城市242,873305,507302,026...0
YīngshānCnty英山县32,89979,100104,618122,9280
Yuăn'ānCnty远安县48,93153,78271,431...0
YúnmèngCnty云梦县56,178148,408218,853...0
YúnxīCnty郧西县25,03163,889130,444...0
Yúnyáng (Yúnxiàn)CDist郧阳区65,578103,818173,085...0
ZăoyángCity枣阳市194,764344,918442,367497,5200
ZhījiāngCity枝江市77,606165,240218,396...0
ZhōngxiángCity钟祥市106,016391,102439,019...0
ZhúshānCnty竹山县93,72472,190120,782...0
ZhúxīCnty竹溪县17,10445,78090,069...0
ZĭguīCnty秭归县23,02254,485110,658...0

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map