Home
Fújiàn (China) Map

China: Fújiàn

Fujian Province

Prefectural Division

The population of prefectural entities in Fujian Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
FúzhōuPrefCity福州市Fŭzhōu12,2325,340,9276,386,0157,115,3698,291,2681223200
LóngyánPrefCity龙岩市Lóngyán19,0282,860,2172,684,3102,559,5452,723,6371902800
NánpíngPrefCity南平市Nánpíng26,2822,928,0462,816,5812,645,5482,680,6452628200
NíngdéPrefCity宁德市Níngdé13,4962,682,6532,991,2582,821,9963,146,7891349600
PútiánPrefCity莆田市Pútián4,0292,625,3582,727,9232,778,5083,210,714402900
QuánzhōuPrefCity泉州市Quánzhōu11,1985,734,4417,283,0408,128,5338,782,2851119800
SānmíngPrefCity三明市Sānmíng22,9772,559,9432,574,0752,503,3882,486,4502297700
XiàménSProvCity厦门市Xiàmén1,7431,175,5512,053,0703,531,3475,163,970174300
ZhāngzhōuPrefCity漳州市Zhāngzhōu13,5464,141,1394,581,6754,809,9835,054,3281354600
FújiànProv福建省Fúzhōu123,10030,048,27534,097,94736,894,21741,540,08612310000

Major Cities

 NamePopulation
Census (Cp)
2020-11-01
1Xiàmén4,617,251
2Fúzhōu3,723,454
3Pútián1,539,389
4Quánzhōu1,469,157
5Jìnjiāng1,416,151
6Nán'ān936,897
7Zhāngzhōu849,500
8Fúqīng744,774
9Lóngyán722,334

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Fujian Province by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
Area 
ĀnxīCnty安溪县41,697213,837336,073498,0610
ChángtàiCnty长泰县17,55643,49984,667135,4140
ChángtīngCnty长汀县54,294121,153161,833212,6170
DàtiánCnty大田县26,65380,565133,659162,0660
DéhuàCnty德化县18,494129,988193,120259,4960
DōngshānCnty东山县61,03985,020102,791141,5110
Fú'ānCity福安市64,745228,294326,019397,0680
FúdĭngCity福鼎市82,917235,806266,779351,3410
FúqīngCity福清市68,981376,310470,824744,7740
Fúzhōu (incl. Chánglè) [Fuzhou]City福州市953,6622,311,8453,102,4213,723,4540
GŭtiánCnty古田县53,04491,783110,224160,5060
Huá'anCnty华安县12,18344,18859,26271,4010
Huì'ānCnty惠安县79,939229,104465,638584,0530
JiānglèCnty将乐县21,21356,37070,30285,1750
JiànōuCity建瓯市73,765155,062192,557226,1000
JiànyángCDist建阳区47,244156,420150,756209,8760
JìnjiāngCity晋江市97,990480,4331,172,8271,416,1510
LiánchéngCnty连城县23,19786,08182,974124,5500
LiánjiāngCnty连江县92,909216,481197,677323,9720
LónghăiCity龙海市81,819278,654422,993583,7000
LóngyánCity龙岩市155,910407,459460,086722,3340
LuóyuánCnty罗源县42,06171,01276,358182,6070
MĭnhòuCnty闽侯县14,098142,629294,677593,9630
MĭnqīngCnty闽清县21,72585,14372,619112,2600
Nán'ānCity南安市79,580456,702718,516936,8970
NánjìngCnty南靖县27,243124,054135,639161,3000
NánpíngCity南平市177,400331,631301,370327,5960
NíngdéCity宁德市54,982188,808252,497425,4990
NínghuàCnty宁化县17,91259,78882,807126,2190
PínghéCnty平和县17,678122,425162,472215,4800
PíngtánCnty平潭县26,92173,876113,927207,4440
PŭchéngCnty浦城县51,47590,513129,391143,3010
Pútián [Putian]City莆田市131,972627,1241,107,1991,539,3890
QuánzhōuCity泉州市173,571764,1001,154,7311,469,1570
SānmíngCity三明市183,741289,397328,766378,4230
ShànghángCnty上杭县26,59580,020114,849193,7180
ShàowŭCity邵武市101,116170,547183,457217,8360
ShāxiànCnty沙县53,05399,592129,762176,2260
ShíshīCity石狮市46,535374,448469,969589,9020
ShòuníngCnty寿宁县4,93241,55872,24488,5950
ShùnchāngCnty顺昌县35,94883,50487,48992,0010
WŭpíngCnty武平县14,70568,80982,280147,9950
Wŭyíshān (Chóng'ān)City武夷山市37,193100,582122,801159,3080
Xiàmén (Amoy) [Xiamen]City厦门市423,7961,454,4503,119,1104,617,2510
XiānyóuCnty仙游县100,023168,425303,816473,8600
XiápŭCnty霞浦县42,348152,914175,159289,5980
Yŏng'ānCity永安市135,152190,456213,732248,4250
YŏngchūnCnty永春县28,430186,598238,630258,9340
YŏngdìngCDist永定区38,859104,799136,496163,9470
YŏngtàiCnty永泰县22,69781,75579,573121,7680
YóuxīCnty尤溪县23,62080,152129,610166,6310
YúnxiāoCnty云霄县49,460126,058166,051224,4000
Zhāngpíng (Jīngchéng)City漳平市27,51897,375113,739147,4620
ZhāngpŭCnty漳浦县32,476213,827302,634465,2000
ZhāngzhōuCity漳州市182,012427,250614,700849,5000
Zhào'ānCnty诏安县48,175142,633196,355255,1730
ZhènghéCnty政和县18,90351,33967,09993,0250
ZhōuníngCnty周宁县4,03554,97149,12878,9540

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map