Home
Show Map

China: Bĕijīng

Contents: Districts

The population of the city districts of Bĕijīng Municipal Province according to census results.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Bĕijīng ShìProvince-level City北京市13,569,19419,612,36821,893,095
Chāngpíng QūDistrict昌平区614,8211,660,5012,269,487
Cháoyáng QūDistrict朝阳区2,289,7563,545,1373,452,460
Dàxīng QūDistrict大兴区671,4441,365,1121,993,591
Dōngchéng Qū [incl. Chóngwén Qū]District东城区881,763919,253708,829
Fángshān QūDistrict房山区814,367944,8321,312,778
Fēngtái QūDistrict丰台区1,369,4802,112,1622,019,764
Hăidiàn QūDistrict海淀区2,240,1243,280,6703,133,469
Huáiróu QūDistrict怀柔区296,002372,887441,040
Méntóugōu QūDistrict门头沟区266,591290,476392,606
Mìyún QūDistrict密云区420,019467,680527,683
Pínggŭ QūDistrict平谷区396,701415,958457,313
Shíjĭngshān QūDistrict石景山区489,439616,083567,851
Shùnyì QūDistrict顺义区636,479876,6201,324,044
Tōngzhōu QūDistrict通州区673,9521,184,2561,840,295
Xīchéng Qū [incl. Xuānwǔ Qū]District西城区1,232,8231,243,3151,106,214
Yánqìng QūDistrict延庆区275,433317,426345,671
BĕijīngMunicipal Province北京市13,569,19419,612,36821,893,095

Source: China National Bureau of Statistics (web), Beijing Municipal Bureau of Statistics (web).


Further information about the population structure:

Gender (C 2020)
Males11,195,390
Females10,697,705
Urbanization (C 2020)
Rural2,726,662
Urban19,166,433
Age Groups (C 2020)
0-14 years2,591,507
15-64 years16,389,528
65+ years2,912,060
Age Distribution (C 2020)
0-9 years1,949,203
10-19 years1,275,861
20-29 years3,255,190
30-39 years4,646,214
40-49 years3,220,707
50-59 years3,247,330
60-69 years2,581,201
70-79 years1,083,714
80+ years633,675